תרומות

מקור ההכנסה הבלעדי של קרן זאביק הינו תרומות שנאספות לאורך השנה וכוללות תרומות של משפחת זומרפלד, של עובדי קבוצת חברות "מעבדות שרון" ושל ידידים רבים של הקרן . על מנת להמשיך את פעילות הקרן ולהגדיל את מספר הזוכים במלגות אנו זקוקים לתרומתכם.

עמותת "קרן זאביק" הינה הקדש רשום ברשם העמותות וההקדשים ותרומה לקרן מוכרת על פי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה.

חברים ותורמים יקרים,
תרומתכם הנדיבה המגיעה בצ'ק תתקבל בברכה בכתובת הבאה:

"הקרן ע"ש זאביק זומרפלד"
רח' הרימון 12
עשרת 76858

או דרך העברה בנקאית ע"פ הפרטים הבאים:

"בנק לאומי לישראל"
סניף מס' 618
בנק מס' 10
סוג חשבון 330
מס' חשבון 386185/00