הזוכים

משנת 1998 עת חולקו שתי המלגות הראשונות, ועד היום, קרן זאביק חילקה כ 200 מלגות בסך כולל של יותר מ 7 מליון ש"ח.

הזוכים במילגות לשנת הלימודים תשע"ח, 2020-21 הם:

הרשימה תעודכן לאחר זכייתם

ד

ד

 

 

 

אנו מאחלים לזוכים שנת לימודים פוריה ומוצלחת ומקווים לראותם בין התורמים לקרן בעתיד!

 

נאמני קרן זאביק