הגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים שהתחליו לימודיהם עד 3 שנים משחרורם משרות סדיר (חובה ו/או קבע)  ושסיימו את שרות החובה כלוחמים בסיירת הצנחנים.

המועמדים צריכים להיות רשומים ללימודים אקדמאיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).

 

על המועמד לשלוח קורות חיים בצרוף אישור רישום ללימודים, אישור על שרות בפלס"ר צנחנים, המלצת מפקד וכל מסמך אחר שתומך בבקשה. חשוב לציין פרטי קשר הכוללים טלפונים, כתובת וכו'.

 

את המסמכים יש לשלוח לכתובת:

קרן זאביק

הרימון 12

עשרת, 7685800

אין מגבלה על מספר הפעמים שמועמד רשאי להגיש בקשה, בין אם הוא זכה במלגה או לאו. 

באם המועמד מתלבט בנוגע לזכאותו, הוא מוזמן לכתוב לקרן באמצעות מסך "צור קשר" .

 

הגשת המומעמדות לשנת הלמודים תש"פ - 2020/21 עד לתאריך 23.08.2020.

 

לפרטים, ראה ב"עדכונים".