ראיונות למועמדים התקיימו באמצע חודש ספטמבר 2017

בחירת המועמדים התקיימה באמצע חודש ספטמבר 2017, בהצלחה למועמדים..