ראיונות למועמדים התקיימו באמצע חודש ספטמבר 2019

בחירת המועמדים התקיימה באמצע חודש ספטמבר 2019, בהצלחה למועמדים..