טקס הענקת המלגות לשנת הלימודים תשע"ח התקיים ב 3.11.19 בבית-ליד.

 טקס חלוקת המלגות לשנת הלימודים תשע"ח, 2019-20 התקיים בתאריך 3.11.19 בבית-ליד.